Medborgarkontoret har flyttat till biblioteket

2024-01-21

Den 15 januari deltog Anders Thorén och Carl Widercrantz på invigning när Tullinges medborgarkontor flyttade in i bibliotekets lokaler i Tullinge.

Nu kan Tullingeborna få hjälp med både sina kommunala ärenden och att låna böcker på samma plats. Det ska vara enkelt att få hjälp med exempelvis olika e-tjänster eller att komma i kontakt med rätt person inom kommunen.

Medborgarkontoret ger stöd och vägledning gällande:

  • Barnomsorg och skola
  • Parkeringstillstånd för rörelsehindrade
  • Färdtjänst och riksfärdtjänst
  • Ekonomiskt bistånd
  • Felanmälan som gäller gata och park, lämna synpunkt och mycket mera

Anders och Carl på Tullinge bibliotek