Botkyrka Kommun måste ta lärdom!

2020-02-24

Efter de två katastrofala projekt som genomförts av Trafikverket med kommunens goda minne är det på tiden att kommunledningen tar lärdom. Det gäller förstås gång- och cykelvägen mellan Tullinge station och Skyttbrink, samt den “nya” busstationen i Tullinge.

Det går inte att låta Trafikverket få mer eller mindre “fria händer” när projekt som berör invånarnas vardag i allra högsta grad, skall planeras.

Nedan bilköer på Huddingevägen mellan Tullinge och Tumba under Trafikverkets arbete med Gång- cykelväg mellan Tullinge C och Skyttbrink.

Alla som ser bilden ovan kommer nog ihåg den frustration som de känt av att sitta i halvtimmeslånga bilköer mellan Tullinge och Tumba och vice versa. Allt beroende på att en 1,5 km lång gång- cykelväg byggdes mellan Tullinge station och Skyttbrink. Ett projekt som tog närmre två år i anspråk och kostade Sveriges skattebetalare drygt 100 miljoner!

Undrar hur många arbetspendlare mellan Stockholm och Tumba som tröttnade och bytte arbetsgivare? För att inte tala om butiker och annan service som blev lidande när kunderna uteblev. Kanske kan kommunen ge svar på detta?

Många har nog undrat “hur lång tid kan det ta” , eller “varför är det ingen som arbetar nu”, eller “varför gör de inget på nätterna?”.

Med tanke på hur enormt många arbetstimmar som har gått till spillo, allt den frustration och ilska som detta projekt har orsakat, kan man bara hoppas att den kommer att användas flitigt. Än så länge är det enstaka cyklar man ser, men förmodligen blir det flera när vädret blir varmare.

Torsdagen den 20 februari 2020 interpellerade Margareta Zethraeus (TuP) Gabriel Melki,  Samhällsbyggnadsnämndens ordförande (S) angående detta projekt Här kan du se en video från debatten.

Ett annat projekt är det nya “busstorget” med sin enorma asfaltsyta (se nedan). Notera korsande gångtrafikanter på körbanan för bussarna.

På försommaren 2015 påbörjades ombyggnationen av busshållplatsen vid Tullinge pendeltågsstation. En av huvudorsakerna till ombyggnationen var att man ville förbättra säkerheten för oskyddade trafikanter, d.v.s. gång- och cykeltrafikanter. När projektet så småningom stod klart (ca 1/2 år försenat) kunde man konstatera att det faktiskt blev precis tvärtom.

  • Två trafikljus gör att bussarna ibland stannar på Huddingevägen i stället för att köra fram till den tänkta hållplatsen inne på “busstorget”. Detta medför att passagerare springer eller går över det område som är avsett för bussarna att vända på.
  • De bussar som kommer från Huddingehållet , t.ex. 713 släpper av passagerare på norra sidan av vägen. Många väljer då att “springa” över vägen i stället för att använda övergångsstället som är ljusreglerat. Med uppenbar fara för livet.
  • Om(!)  den cykelbana som färdigställdes i början av 2020, i stället för hösten 2019,  någonsin börjar användas frekvent är det uppenbar risk för kollisioner mellan korsande gångtrafikanter (se ovan) och cyklister.
  • Den kiosk som så småningom ersatte den gamla kiosken, kan enligt gällande skyltning inte angöras med bil. Om denna kiosk blir kvar över tid är osäkert, beroende på att kundunderlaget är litet.
  • Uppställningsplatsen för taxibilar ligger för långt bort från entrén till pendeltåget, vilket innebär att inga taxibilar väntar där.
  • Den relativt väl fungerande gamla “busshållplatsen” har ersatts av ett tomt busstorg med en enorm asfaltsyta som dominerande inslag. De träd som togs ned kan inte ersättas med blomkrukor.

En av de första uppgifterna för en framtida Tullinge Kommun blir att ta upp diskussionerna med Trafikverket om en omläggningen av Huddingevägen, med en sträckning som går närmare spåren enligt den skiss som Tullingepartiet tog fram 2013. Då skall vi se till att engagerade tjänstepersoner är med i projektet från början till slut!