Närdemokratin minskar – kommundelning kan vända utvecklingen!

2020-03-03

Trots att Botkyrka kommun har stora problem med sjunkande närdemokrati går kommunledningen ut med ett nytt häpnandesväckande och felaktigt påstående om att närdemokratin har stärkts. Tullingepartiet protesterar mot detta och visar med fakta och statistik att kommunledningen far med osanning.

Det är minst sagt magstarkt och verklighetsfrånvänt när Botkyrkas kommunledning påstår att närdemokratin har stärkts genom Botkyrkadialogen.

Sanningen är att nöjdheten med möjligheten att påverka i kommunala frågor har minskat från den mycket låga nivån 35 % (2018) till 33 % (2019) sett till kommunen som helhet. I Tullinge är endast 23 % nöjda med möjligheterna att påverka. Tullinge har rasat från ett dåligt resultat 2017 (44 %) till ett ännu lägre resultat 2018 (36 %) och når nu en riktig bottennotering på 23 %.

Illustration av Per Börjel (TUP).

Dessutom har Botkyrka kommun som helhet fortsatt stora problem med lågt valdeltagande trots sina satsningar på det hårt kritiserade och skandalomsusade systemet med valinformatörer.

Att mot bakgrund av denna utveckling slå sig för bröstet och prata om stärkt närdemokrati är provocerande när det råder ett så stort demokratiunderskott och lågt förtroende för politiken.

Dialogkommissionen och andra konstgjorda ”hittepå-lösningar” kommer aldrig att bryta den negativa utvecklingen. Grundproblemet är att Botkyrka har blivit en alltför stor, spretig och tungrodd kommun. För att uppnå riktig närdemokrati krävs en kommundelning med ökad närhet mellan väljare och valda och därmed bättre möjligheter för invånarna att påverka kommunala beslut.