Botkyrka kommun svarar på Tullingepartiets delningsansökan

2016-06-09

Förra sommaren lämnade Tullingepartiet in en delningsansökan till Kammarkollegiet. Den 21/6 ska Botkyrka kommunfullmäktige svara på ansökan. Tullingepartiet kommer, med stöd av en ny rapport från Kommuninvest, argumentera för kommundelning. Därefter ska ärendet beredas av Kammarkollegiet.

Botkyrka kommun menar att omröstningsresultatet i hela kommunen ska vara vägledande för den slutliga bedömningen i frågan. Enligt förarbetena till indelningslagen ska dock särskild hänsyn tas till människorna i det område som skulle komma att brytas ut till en egen kommun.

Sedan delningsansökan lämnades in har vi i Tullingepartiet stärkts i uppfattningen om Tullinge som egen kommun. Bland annat har Kommuninvest ekonomisk förening presenterat en ny rapport (mars 2016) där Sören Häggroth haft i uppgift att utreda förutsättningarna för en hållbar och bärkraftig kommunstruktur i Sverige. Häggroth pekar på att den kommunala självstyrelsen och den kommunala demokratin bör utövas inom de geografiska gränser som medborgarna upplever som naturliga utifrån sitt eget rörelsemönster.

Den politiska ledningen i Botkyrka pratar nu om en befolkningsökning på 50 000 invånare inom 25 år, d.v.s. en kommun med 140 000 invånare. Med utgångspunkt från hur man idag kan hantera en befolkning på 90 000 innevånare, talar allt för att en kommundelning skulle vara fördelaktig för Botkyrka och Tullinge.

Klicka här för att läsa kommunstyrelsens svar på Tullingepartiets delningsansökan.

Klicka här för att läsa Tullingepartiets yrkande.