JO riktar kritik mot Botkyrka kommun

2016-08-23

Den 10 augusti 2016 uttalade Justitieombudsmannen (JO) kritik mot Botkyrka kommuns samhällsbyggnadsnämnd efter anmälan angående samhällsbyggnadsförvaltningens hantering av ett ärende. Vid kvällens sammanträde med samhällsbyggnadsnämnden kommer Tullingepartiet att ta upp frågan och kräva att kommunen tar fram en plan för hur bristerna som JO belyser ska åtgärdas.

JO:s kritik rör delvis ärendet i sig men också rutinerna i allmänhet vid förvaltningen. JO konstaterar att ”det förekommit flera brister i nämndens handläggning. Nämnden förtjänar därför kritik.” I sitt beslut konstaterar JO även att tillsynsärendet inleddes år 2010 men att samhällsbyggnadsnämnden trots flera påstötningar ej kommit till något beslut. JO skriver därför:

– “när en begäran om ett ingripande kommer in till en byggnadsnämnd är nämnden skyldig att så snabbt som möjligt ta ställning om de omständigheter som kommit fram genom anmälningen ska leda till någon åtgärd eller inte” samt vidare,

– att “även om det varit fråga om flera klagomål och ett omfattande material så är det inte godtagbart att ett ärende som en enskild person har inlett handläggs under så lång tid”

JO ser även kritiskt på samhällsbyggnadsnämndens brister i hanteringen av allmänna handlingar både vad gäller dokumentationen av t.ex. platsbesök samt registrering av inkommande handlingar.

Klicka här för att ta del av JO:s utredning.