Botkyrkabyggens försäljning i Alby

2013-06-25

I morgon avgör kommunfullmäktige om Botkyrka kommun ska sälja 1 300 lägenheter till Mitt Alby AB, som ägs av Mikael Ahlström. Vi i Tullingepartiet har stor respekt för dem som vill få till ett folkinitiativ. Folkomröstning hade varit Tullingepartiets första alternativ, men vi kan tyvärr konstatera att antalet insamlade namnunderskrifter inte var tillräckligt. I sakfrågan anser vi att de pengar som kommunen får in på en försäljning är nödvändiga för att rusta upp lägenheterna. Därför stödjer vi ordförandeförslaget som går ut på att sälja 1 300 lägenheter till Mitt Alby AB. Bakgrunden till detta ställningstagande är följande:

Den 31 maj lämnade nätverket ”Alby är inte till salu” in en namninsamling till kommunen. Namninsamlingen syftade till att väcka en folkomröstning, enligt lagen om Folkinitiativ, i frågan om den föreslagna försäljningen av lägenheter i Alby. Vi i Tullingepartiet har varit tydliga med att vi stödjer folkomröstningar enligt lagen om Folkinitiativ. Valnämnden konstaterade dock att antal giltiga namnunderskrifter var otillräckligt.

Att medborgare engagerar sig är viktigt för en fungerande demokrati och därför var det mycket synd att antalet insamlade namn inte räckte till. Men vi respekterar valnämndens granskning och ser allvarligt på de anklagelser om fusk som riktats mot valnämnden i efterhand. Vi utgår ifrån att valnämndens granskning är korrekt och tar därmed avstånd från påståenden om att valnämnden inte har varit objektiv.

I själva sakfrågan så har hanteringen av ärendet väckt stort missnöje. För det första borde Botkyrkabyggen haft en bättre framförhållning. För det andra har kommunikationen och dialogen med de boende varit under all kritik. Bättre dialog, kommunikation och samråd/rådslag hade varit önskvärt.

Dessutom har köparens trovärdighet diskuterats. Dock måste vi tro på och utgå ifrån att Botkyrkabyggen, som har arbetat med försäljningen, har kompetens att välja ut en lämplig köpare. Denna gång träffade man ett villkorat avtal med företrädare för ett nytt bolag – Mitt Alby AB. Vårt intryck av köparen är positivt och pengarna som Botkyrkabyggen får kommer att långsiktigt säkra ekonomin för bolaget och möjliggöra för att bygga fler hyresrätter och upprustning av lägenheter.

Moderaterna och Vänsterpartiet har följt sin ideologiska övertygelse i frågan. Vi i Tullingepartiet har dock ingen ideologisk kompass, vi efterlyser istället praktiska lösningar för de utmaningar som Botkyrka står inför. Vi förespråkar en mer pragmatisk och mindre ideologisk kommunalpolitik. I detta fall är situationen svår, en renovering är nödvändig men bolaget har inte råd att genomföra åtgärderna eftersom det inte går att få lån eller tillskott från stat eller kommun. Vi väjer dock inte för denna obekväma fråga. Något måste göras för att finanserna ska gå ihop och en försäljning är ett sätt. I slutändan handlar det om Botkyrkas ekonomi och om vi inte är realistiska och agerar ansvarigt så riskerar vi att skapa en svår situation i hela Botkyrka. Vi hoppas och tror att en ökad konkurrens inom bostadsmarknaden i Botkyrka i slutändan gynnar de boende och övriga Botkyrkabor.

Vid frågor eller för att få mer information kontakta vår politiska sekreterare:

Carl Widercrantz

carl.widercrantz@tullingepartiet.se

08-530 615 37