Bristfälligt beslutsunderlag om Falkbergsskolan

2017-04-28

Den 27 april var det kommunfullmäktigedebatt om att riva eller renovera Falkbergsskolan. Tullingepartiet menade att beslutsunderlaget var bristfälligt och att ärendet därför bör utredas mer. Men kommunledningen hade redan bestämt sig för att riva skolan.

Camilla och Anders utanför Bagarmossens skola. En väl underhållen skulle byggd 1955 i samma material som Falkbergsskolan.

Camilla och Anders utanför Bagarmossens skola. En väl underhållen byggd 1955 i samma material som Falkbergsskolan.

Tidigare genomförde Tullingepartiet en rundvandring i Falkbergsskolan för att granska lokalernas skick. Efter rundvandringen blev vi minst sagt beklämda. Kommunen har inte klarat av ett löpande underhåll och skolan är både sliten och har dåliga tekniska lösningar vad gäller ventilation och värme. Det är ett skrämmande exempel på hur illa Botkyrka förvaltar sina fastigheter, och därmed invånarnas skattemedel.

Vid en första anblick är det lätt att se skolan som ett rivningsobjekt, men den som tittar lite närmare inser snabbt att skolan har en mycket bra stomme, som med renovering av ytskikt, byte av fönster, VVS, el och ventilation skulle nå minst lika hög kvalitet som moderna byggnationer.

Vi i Tullingepartiet har därför pekat på ett antal frågor som bör utredas innan beslut om rivning eller nybyggnation:

  • Hur skulle en huskropp i taget kunna renoveras? Ett sådant förfarande skulle vara mer kostnadseffektivt eftersom det kräver en mindre arbetsplatsetablering, och skulle göra det möjligt att bedriva undervisning i övriga delar av skolan.
  • Hur skulle en rivning/renovering påverka närliggande förskola, vägar och den branta terrängen?
  • Hur resurseffektivt är det att riva en fullt fungerande skola och ersätta den med en ny (sett till ny betong och transporter mm)? Och vilken miljöpåverkan skulle det innebära för närboende i form av buller och damm?

Men istället för att göra en ordentlig utredning valde kommunledningen att ta ett bekvämt beslut, nämligen att riva och bygga nytt.

Följande liknelse kan göras. Tänk er två presumtiva spekulanter på ett hus i ett utmärkt läge, men i behov av en större renovering. Den normala köparen med normala inkomster kontrollerar viktiga delar som grund och stomme, för att se om det lönar sig att renovera. Han känner också ett värde i att få ett gammalt hus i bra skick igen. En person med obegränsade resurser däremot, kanske en nyrik börshaj eller liknande, ser också värdet av läget, men vill inte göra sig besvär med omaket att renovera, eftersom pengar inte är något problem. Så för denne köpare blir beslutet att riva och bygga nytt.

Botkyrka kommun har agerat på just detta sätt, som att det fanns en oändlig skattkista att ta pengar ifrån. Då spelar det ingen roll hur illa kommunen förvaltar sina fastigheter eftersom det alltid går att skjuta till mer av invånarnas skattemedel. Istället för att kontinuerligt underhålla sina fastigheter låter kommunen dessa förfalla för att sedan riva och bygga nytt. Och det värsta av allt är att kommunledningen motiverar förfarandet med argument om ekonomisk hållbarhet.

Klicka här för att läsa Tullingepartiets yrkande.