Renovering ska prioriteras framför nybyggnation

2017-05-15

I kväll ska tekniska nämnden i Botkyrka kommun anta en reviderad internbudget för 2017. Tullingepartiets ledamot i tekniska nämnden, Sture Nordberg, lägger därför fram ett yttrande om att renovering och kontinuerligt underhåll måste prioriteras framför nybyggnation.

I tekniska nämndens internbudget finns rubriken “lokalförsörjning – rätt lokaler för kommunala verksamheters behov“. Här står det att kommunens lokalbestånd som byggdes under 1960 och 1970-talet är ålderstiget och i stort behov av förnyelse. Flera kommunala verksamheter menar att renovering inte räcker då lokalernas utformning inte möter dagens behov av tillgänglighet, pedagogik, gestaltning och säkerhet.

Nybyggnation kan ibland vara ett bra alternativ, men vi i Tullingepartiet vänder oss mot resonemang om att byggnader ska rivas enbart för att idéer om tillgänglighet och pedagogik har ändrats. Med ett sådant perspektiv går det aldrig att bevara byggnader över tid eftersom idéer om pedagogik och tillgänglighet ändras med åren.

Tullingepartiets utgångspunkt är att renovering och kontinuerligt underhåll ska prioriteras framför nybyggnation. Buller och andra olägenheter blir betydligt mindre jämfört med att riva och bygga nytt. Dessutom är kontinuerligt underhåll klokare ur både ekonomi- och miljöperspektiv.

Klicka här för att läsa Sture Nordbergs yttrande

Klicka här för att läsa tekniska nämndens mål och internbudget 2017

Sture Nordberg

Tullingepartiets ledamot i tekniska nämnden, Sture Nordberg