Bygg ett nytt äldreboende i centrala Tullinge

2015-11-10

Människor som vill bo kvar i Tullinge på ålderns höst skall ha den möjligheten. Tullingepartiet vill därför att kommunen påbörjar planering för ett nytt äldreboende i Tullinge.

Kärsdala - omtyckt äldreboende i Tullinge Centrum

Kärsdala – omtyckt äldreboende i Tullinge Centrum

Den 8 september 2015, togs första spadtaget för ett nytt äldreboende i Riksten med plats för 54 äldre. Aleris Riksten Plaza beräknas stå klart för inflyttning hösten/vintern 2016. Det är glädjande att Tullinge får ett nytt äldreboende, men behovet av äldreboenden är större än så.

Dagens situation innebär att äldre som inte längre klarar av eller vill ha kvar sina bostäder kan tvingas flytta från Tullinge för att få plats på ett äldreboende. Kommunen behöver därför börja planera för ett nytt äldreboende i centrala Tullinge redan nu.

Likt bristen på äldreboenden finns det även ett underskott av sociala bostäder. Idag tvingas kommunen använda dyra hotellboenden och olika tillfälliga bostadslösningar. En möjlig dellösning på problemen är att ”slå två flugor i en smäll” genom att bygga ett nytt äldreboende i Tullinge och på sätt frigöra bostäder som i sin tur kan erbjudas Socialnämnden när äldre flyttar in på boendet.