Debattartikel – De lokala partierna sätter de lokala frågorna på agendan

2013-10-15

I Sverige finns det 290 primärkommuner; i nästan hälften av dessa finns det ett lokalt parti, i några dessutom två eller flera lokala partier. Trots detta så syns de i väldigt blygsam omfattning i media. Det här vill vi ändra på eftersom vi är en viktig och drivande del av den lokala demokratin. Vi sätter frågor som rör just det kommunala arbetet i fokus då vi endast verkar på den nivån.

I våras hölls den första kongressen där ett antal lokalpartier hade samlats för att organisera sig och i slutet av sommaren träffades vi en andra gång och utsåg då en interimsstyrelse med uppdrag att lägga grunden till framtida samarbete.

Vi har självklart respekt för det engagemang och det arbete som läggs ner av våra kolleger i riksdagspartierna, men vi anser att även vi som endast verkar på den lokala nivån har en viktig roll att spela och vi vet att många lokalpartister lägger ner mycket jobb på att värna och utveckla demokratin i sina kommuner.

Det är lätt att tycka att det finns tillräckligt många partier och att de som redan existerar fyller den funktion som behövs, men så är det tyvärr inte alla gånger. Att då kunna starta ett lokalparti och ta upp de frågor som man som invånare saknar eller vill ska få större fokus, är en viktig del av demokratin och därför något att värna om. Vi håller naturligtvis med om att vi egentligen inte skulle behöva finnas, men dessvärre så är det inte alltid så att de redan befintliga partierna för invånarnas talan tillfredsställande och därför behövs även vi.

Många invånare väljer att engagera sig i frågor som är mer vardagsnära än andra och då är ett lokalt parti perfekt att gå med i. Många som engagerar sig skulle aldrig ha tagit steget att bli partipolitiskt aktiva om inte våra partier hade funnits som alternativ, vilket är ytterligare något som är positivt för demokratin.

Hälsningar lokala partiers nätverks interimsstyrelse

Katharina Wallenborg 070-975 02 26 (ordförande)

Martin Larsson 070-644 01 51
Lennart Lundberg 0708-67 89 79
Benny Engberg 070- 228 52 59
Ingvar Niilimaa 0730-22 68 22 ,076-34 54 200
Camilla Jägemalm 073-944 83 28
Per Ranch 0708-99 91 01
Immaculate Skogemyr 0733-89 41 41
Hans-Olov Vernersson 070-574 36 25