Detaljplanen för idéhuset kan överklagas

2015-05-02

Tidigare i veckan klubbade kommunledningen igenom sin detaljplan för idéhuset i Tullinge centrum. Nu har du som är sakägare möjlighet att överklaga beslutet.

Det föreslagna idéhuset tar bort utsikten och skymmer ljuset för intilliggande fastigheter. Vidare innebär byggnationen att det blir svårare att parkera i centrum. Idéhuset riskerar dessutom att blockera alla andra lösningar för Tullinge centrum. Men trots hård kritik från Tullingepartiet och Alliansen valde kommunledningen att anta detaljplanen för idéhuset.

Nu kan detaljplanen överklagas till länsstyrelsen. Du som är sakägare och som har lämnat skriftliga synpunkter på planförslaget under samrådet eller granskningen har rätt att överklaga. Sakägare är du som bor i planområdet, äger fastigheter, har andra rättigheter inom planområdet eller är granne till området. Du kan också överklaga planen om du anser att processen varit felaktigt genomförd, så kallat formaliafel.

Du kan överklaga beslutet under tre veckor, räknat från 28 april. Du skickar ditt överklagande till samhällsbyggnadsförvaltningens planenhet, som sedan skickar det vidare till länsstyrelsen. Det är viktigt att du uppger vilken detaljplan du överklagar, skälen till ditt överklagande och att du uppger ditt namn och din adress i skrivelsen.

Om du har frågor eller vill ha hjälp med överklagan går det bra att ta kontakt med Tullingepartiets politiska sekreterare, Carl Widercrantz, via carl.widercrantz@tullingepartiet.se