Nya bostäder eller upplevelsesatsningar?

2015-05-18

Tullingepartiet anser att Hamra grustag är en utmärkt plats för nya bostäder. Men Moderaterna vill istället bygga en multiarena/skidstadion i grustaget. Frågan är om upplevelsesatsningar ska gå före nya bostäder?

Skiss över möjlig bebyggelse i Hamra grustag. Notera att framtida förbifart och spårväg finns med på skissen.

Skiss över möjlig bebyggelse i Hamra grustag. Notera att framtida förbifart och spårväg finns med på skissen.

Den insekt som har använts som ett av argumenten mot bostadsbyggande är en s.k. bibagge som lever i sandtag, den torde således bli minst lika störd om man bygger ett skidstadion. Vi i Tullingepartiet är dock övertygade om att det går att bygga nya bostäder och samtidigt värna om bibaggen och vattentäkten. Ungefär som när det byggs nya lägenheter i olika grustag på Ekerö.

Politik handlar ytterst om prioriteringar. Tullingepartiet anser att samhällsnyttan av att bygga nya bostäder är oändligt mycket högre jämfört med att prioritera nya upplevelsesatsningar.

 


Hoppa till verktygsfältet