Nya bostäder eller upplevelsesatsningar?

2015-05-18

Tullingepartiet anser att Hamra grustag är en utmärkt plats för nya bostäder. Men Moderaterna vill istället bygga en multiarena/skidstadion i grustaget. Frågan är om upplevelsesatsningar ska gå före nya bostäder?

Skiss över möjlig bebyggelse i Hamra grustag. Notera att framtida förbifart och spårväg finns med på skissen.

Skiss över möjlig bebyggelse i Hamra grustag. Notera att framtida förbifart och spårväg finns med på skissen.

Den insekt som har använts som ett av argumenten mot bostadsbyggande är en s.k. bibagge som lever i sandtag, den torde således bli minst lika störd om man bygger ett skidstadion. Vi i Tullingepartiet är dock övertygade om att det går att bygga nya bostäder och samtidigt värna om bibaggen och vattentäkten. Ungefär som när det byggs nya lägenheter i olika grustag på Ekerö.

Politik handlar ytterst om prioriteringar. Tullingepartiet anser att samhällsnyttan av att bygga nya bostäder är oändligt mycket högre jämfört med att prioritera nya upplevelsesatsningar.