Dialogforum i Tullinge

2012-04-10

Torsdagen den 19 april är du välkommen till Tegners Café för att diskutera framtiden för Tullinge torg. Som ni kanske har hört så planerar den styrande majoriteten (S+V+MP) att bygga ett kulturhus vid Tullinge torg. 

Ett kulturhus/idéhus  kan säkert bli en trivsam och attraktiv mötesplats för många Tullingebor. Ett kulturhus kan vända sig till allt från små barn till vuxna och bli en mötesplats för olika generationer och kulturer. Men man kan fråga sig hur rimligt byggandet av ett kulturhus är när det finns stora behov av anslag till skolor och vägar, förbättring av pendeltågsstation och infartsparkeringar  mm. Det kanske finns annan verksamhet som Tullingeborna prioriterar framför ett kulturhus? Tullingepartiet säger inte nej till ett kulturhus/idéhus, men vi kräver att Tullingebornas åsikt tas i beaktning.

Kostnader för investering och drift måste värderas i förhållande till den nytta som ett eventuellt kulturhus beräknas medföra. Det är pengar som skulle kunna satsas på befintligt föreningslivet istället för på byggandet av ett nytt hus. 

Hur vill du att Tullinge torg ska vara i framtiden? Vad är bra idag? Vad behöver utvecklas? Är det rätt att planera för ett kulturhus innan Tullingeborna har fått säga sitt? Berätta vad du tycker! Med på mötet är centrumägaren för Tullinge torg.   

Tid: Torsdag 19 april kl. 18.30- 20.30
Plats: Tegners café, Tullinge torg