Dialogforum om översiktsplanen

2013-04-29

Alla kommuner i Sverige ska ha en aktuell översiktsplan som behandlar hela kommunens yta. Översiktsplanen är kommunens viktigaste och mest långsiktiga planinstrument och här redovisas användning, bevarande och utveckling av kommunens mark, bebyggelse och vatten.

Nu finns ett förslag till Botkyrkas nya översiktsplan. Planen visar bland annat hur man vill utveckla Botkyrka fram till år 2040. Dessutom visas hur marken i Tullinge ska användas i framtiden.

Utställning 

Planen ställs ut på Tullinge bibliotek 29 april – 10 maj. Du kan också hämta ett tryckt exemplar av förslaget till översiktsplan på medborgarkontoret.

Vill du ha förslaget skickat till din e-postadress, kontakta Tullingepartiets politiska sekreterare, Carl Widercrantz, via carl.widercrantz@tullingepartiet.se

Dialog och presentation

Vad tycker du? Botkyrka bjuder in till samrådsmöte för att diskutera översiktsplanens innehåll. Kom till dialogforum den 7 maj kl 18.30 i Falkbergskolans matsal och tyck till om hur du vill att Tullinge och Botkyrka ska utvecklas.

Varmt välkommen!