Botkyrka gör fel igen!

2013-04-30

Länsstyrelsen beslutade den 27 mars, efter åtta månaders utredande, att upphäva kommunfullmäktiges beslut den 14 juni 2012 som handlade om att anta detaljplan för del av Familjeparken Hågelby. Kommunen gjorde fel när planområdet både minskades och utökades på olika ställen utan ny utställning med normalt förfarande. Utställningen kungjordes inte av Botkyrka och allmänheten fick inte möjlighet att ha synpunkter på förändringen, enligt Länsstyrelsen.

För en tid sidan meddelades att Botkyrka nu gör om processen och ställer ut planerna på nytt. Kungörelse infördes i DN den 21/4. Av kungörelsen framgår att planen ska ställas ut den 29/4-20/5 2013 på medborgarkontoren.

Den 30/4 kontaktade flera Tullingebor medborgarkontoret i Tullinge för att ta en titt på utställningen. De blev dock förvånande eftersom att medborgarkontoret inte hade något material angående Hågelbys framtid. Mot bakgrund av att Botkyrka tidigare fick bakläxa är det anmärkningsvärt att utställningen inte sköts på ett korrekt sätt.

Peter Nyberg (S), ordförande i samhällsbyggnadsnämnden, vill ha ett nytt fullmäktigebeslut före sommaren och förutsätter sedan att Länsstyrelsen skyndsamt tittar på de övriga invändningarna så att kommunen får deras beslut i sakfrågan. När samhällsbyggnadsnämnden beslutade om ny utställning så justerades protokollet omedelbart vid klubbslaget. Många ställer sig nu frågan om Botkyrka har för bråttom eller om man helt enkelt inte är intresserad av att ta reda på vad Tullingeborna tycker i frågan?