Dialogforum om trafiksäkerhet

2015-09-04

Vill du veta mer eller framföra dina tankar, reflektioner och åsikter om trafikfrågan till kommunens politiker? Kanske har du frågor angående bussterminalen vid Tullinge station. Då ska du komma till Dialogforum i Falkbergsskolan den 7 september kl 18.30.

Mötet är uppdelat i följande punkter:

  • Varför vi tar upp frågan, ordf Hans Richardsson.
  • Trafikövervakning och beteende i trafiken, Kent Andersson polisen.
  • Fysiska åtgärder för trafiktrygghet, Ebrahim khajehzadeh, trafikplanerare Botkyrka kommun.

Därefter fri dialog. Mötet avslutas med mingel.

Varmt välkommen att framföra din åsikt.