Regelbunden tillsyn av insamlingsstationerna för förpackningar

2015-09-21

Den allmänna trivseln i lokalsamhället påverkas mycket negativt av att diverse sopor och skräp inte tas om hand. Vid kvällens sammanträde med miljö- och hälsoskyddsnämnden kommer därför Tullingepartiets ledamot i miljö- och hälsoskyddsnämnden, Dick Bergman, att ta upp frågan om ordningen runt insamlingsstationerna för förpackningar.

Återvinningsstation i Tullinge

Återvinningsstation i Tullinge

Då ansvaret för insamlingen ligger på det privata företaget FTI AB faller städningen runt stationerna utanför kommunens ansvar. Det finns dock ett kommunalt ansvar för tillsyn av städningen. I dagsläget genomförs denna tillsyn endast då klagomål inkommit.

För att stävja nedskräpningen föreslår Tullingepartiet att kommunen utökar tillsynen av insamlingsstationerna. Tullingepartiet anser att det är en rimlig prioritering att påbörja regelbunden tillsyn på ett område som så direkt berör invånarnas närmiljö.