En månad kvar att njuta av en nästan bilfri strandpromenad!

2017-07-31

På grund av  / tack vare det arbete som pågår på Huddingevägen  mellan den 3 juli och den 31 augusti, är infart och utfart från Tullinge strand till Huddingevägen avstängd. Detta har medfört att biltrafiken minskat kraftigt längs hela vägen, så nu förtjänar den namnet “strandpromenad”. 

Tullingepartiet har lämnat in en motion om att stänga av Tullinge strand för genomfart under april-september. Syftet är att öka säkerheten och trivseln vid Tullinges mest populära promenadstråk, som utnyttjas av barnfamiljer, pensionärer, motionärer, och hundägare.

Tullinge strand är attraktiv för bilister, som utnyttjar vägen för att ta sig till och från Huddingevägen i riktning till eller från Tumba. Så förutom den “strandpromenad” som var målet när man investerade i bänkar, skyltar och ny asfalt mm. 2010, fick man på köpet en genomfartsväg. I och med den utbyggnad som skett på senare år runt Stendal och Nibblebacken med omnejd, har trafiken successivt ökat.

Men nu under sommaren är infarten från Huddingevägen till Tullinge strand tillfälligt avstängd p.g.a. vägarbeten. Arbetet håller på fram till och med 31 augusti.

Vi i Tullingepartiet uppmanar därför alla att ta tillfället i akt och besöka Tullinge strand för att känna hur mycket säkrare och trevligare miljön blir med färre bilar. Om Tullingepartiets motion blir verklighet kan denna miljö bli bestående.

 

Så här kan det se ut en sommardag på Tullinge strand vid 
Örnberget

Klicka hör för att läsa Tullingepartiets motion.