Kampen för Tullinge egen kommun går vidare!

2017-05-30

Efter folkomröstningen om kommundelning som hölls 2014, där 67% av Tullingeborna röstade JA till egen kommun, lämnande Tullingepartiet in en ansökan om delning till Kammarkollegiet. Regeringen har nu tyvärr avslagit vår överklagan om kommundelning.

Kammarkollegiet och Regeringen (S, MP) har inte fattat ett självständigt beslut utan endast hänvisat till Botkyrkas kommunlednings (S, MP, V) negativa inställning till Tullinge som egen kommun. Att moderkommunen ges vetorätt, är enligt vårt förmenande varken i enlighet med indelningslagens intentioner, eller demokratiskt rimligt. 

Sedan bildandet 2006 har Tullingepartiet utvecklats. Vi är idag engagerade i alla politiska frågor som berör Tullingebornas vardag; kommunal kärnverksamhet såsom: Vård, skola och omsorg.

Vi har konkreta förslag för t ex en ny och bättre pendeltågsstation med två uppgångar, och bättre infartsparkeringar. Ett ombyggt och mer levande centrum baserat på vårt förslag från 2013. Nya attraktiva lägenheter i Hamra Grustag. En simhall i Riksten och en utvecklad strandpromenad med badbryggor i anslutning till Maden.

Vi kommer att fortsätta  att driva de frågor som kan förbättra Tullinge. Vårt långsiktiga mål kommer dock fortsatt att vara Tullinge egen kommun.

Efter valet 2018 kommer det politiska läget, på både riks- och kommunnivå vara förändrat och det kan förbättra möjligheterna för vår fråga.

Ett steg på vägen till en egen kommun och ökat självstyre, är att inrätta kommundelsnämnder i Botkyrkas fem kommundelar, vilket vi nu kommer att driva i valrörelsen inför valet 2018.

För ytterligare information, vänligen kontakta

Anders Thorén, gruppledare Tullingepartiet, telefon 070-555 03 63

Carl Widercrantz, politisk sekreterare Tullingepartiet, telefon 076-115 01 64

Klicka här för att ta del av Regeringens beslut