En ny pendeltågsuppgång vid Tullinge station

2013-02-23

Vid samhällsbyggnadsnämndens sammanträde den 19 februari behandlades en motion som handlade om en ytterligare uppgång vid Tullinge station. Sakfrågan är inte ny eftersom bland annat Tullingepartiet har argumenterat för en ny uppgång i olika kommunfullmäktigedebatter. Det nya i motionen handlade om finansieringsfrågan. Motionären vill att Botkyrka kommun tar initiativ till, och medverkar med finansiering av en ny pendeltågsuppgång på östra sidan av Tullinge Station.

Tullingepartiet ställde sig bakom motionen eftersom detta är ett så viktigt projekt att det borde kunna få ett kommunalt bidrag om det kan skynda på ett genomförande. Delfinansieringar av olika typer av infrastrukturprojekt blir dessutom mer och mer vanligt.

En ny pendeltågsuppgång skulle skapa mycket positiva fördelar i Tullinge genom kortare och tryggare gångvägar till pendeltåget. Det skulle även skapa nya lägen för infartsparkeringar i anslutning till den nya uppgången. Satsningar som underlättar för resenärer i kollektivtrafiken innebär en positiv effekt för miljön.

Dagens stora strömmar som sker i båda riktningar under högtrafik är inte hållbar. Stationen är dimensionerad för helt andra volymer. Nuvarande situation innebär dessutom en stor säkerhetsrisk då det inte är ovanligt att resenärer tar sig genom den grind som finns mot Römossevägen för att sedan gena över spåret vilket innebär en direkt livsfara.