Oväntat stort underskott i skolorna

2013-02-27

Förra veckan rapporterade både Mitt i Botkyrka och Södra Sidan om att Botkyrkas grundskolor, förskolor och gymnasieplatser gick totalt 65,5 miljoner kronor back 2012, vilket var 42 miljoner mer än vad man hade räknat med.

Enligt Ebba Östlin (S), ordförande i utbildningsnämnden, skulle investeringar inom skolan skjutas på framtiden. Exempelvis skulle en konsekvens av underskottet bli att en satsning på specialpedagoger sköts upp till hösten.

I samband med utbildningsnämndens möte den 19 februari lämnade Tullingepartiet in ett yttrande där vi påpekade att kontrollen och uppföljningen av Botkyrkas skolbudget var otillräcklig. Det totala underskottet motsvarar skattebetalning för cirka 1500 Botkyrkabor.

Förvaltningens utredning om detta har enligt vår uppfattning visat på anmärkningsvärda brister i analys, uppföljning och förmåga att göra prognoser. De gravt felaktiga prognoser som gjorts har vilselett nämnden.

Det är nödvändigt med besparingar. Vi markerade dock att Tullingepartiet inte stödjer att Botkyrka tar bort en satsning på skolhälsovården med 6 Mkr. Den satsningen skall genomföras. Tullingepartiets grunduppfattning är att Botkyrka kommuns struktur hindrar effektiva lösningar inom den kommunala kärnverksamheten. Läs hela yttrandet här.

Vid samma möte presenterade utbildningsförvaltningen sin framåtsikt 2014-2017.  Klicka här för att läsa Tullingepartiets kommentarer till framåtsikten.