Få vill slå ihop kommuner

2012-02-18

Precis som vi skrev i ett tidigare utskick så går trenden mot att fler och fler ”frihetsrörelser” bildas för att dela kommuner för att få ett större inflytande på den egna närmiljön. Salem, Knivsta, Trosa, Gnesta och Nykvarn är bara några exempel på detta. Invånare prioriterar kommunens självständighet och närheten mellan styrande och styrda! 

Ibland hör man dock missuppfattningar om att trenden går mot färre och större kommuner. Det stämmer inte! Sveriges radio bekräftar att det på senare tid varit sällsynt att svenska kommuner gått samman. Däremot har det blivit vanligare att kommuner samarbetar för att kunna ge en mer fullständig service till medborgarna. Det ligger helt i linje med Tullingepartiets idéer.  En delningen innebär inte en total brytning – Tullinge och Botkyrka sitter fysiskt ihop och har därför mycket att vinna på samarbete, åt bägge hållen. Nödvändig verksamhet såsom underhåll av gator och vägar, renhållning mm kan Tullinge kommun köpa från både Botkyrka och Huddinge kommun.

I den medelstora kommun som Tullinge skulle bli kan överflödiga tjänster minskas vilket ger ökade resurser till mer angelägna verksamheter som skola, vård och omsorg.  I Tullinge kommun kommer det inte vara ett självändamål att ha en bred kompetens, utan snarare den kompetens som behövs. Vår ambition är med andra ord att skapa en slimmad och effektiv organisation som stödjer och utvecklar kärnverksamheten.