Årsmötet är flyttat: Nytt datum 11 april

2012-03-08

Årsmötet är framflyttat eftersom frågan om folkomröstning angående Tullinge egen kommun kommer att behandlas vid kommunfullmäktiges sammanträde den 29 mars. Detta är vår för närvarande viktigaste fråga och vi vill därför avvakta vad som beslutas under detta möte, innan vi håller vårt årsmöte. 

Sittande styrelse anser, efter bekräftelse från föreningens revisor, att det därför är  nödvändigt att flytta årsmötet till den 11 april.

I år kommer mötet att hållas i Falkbergsskolans aula mellan klockan 19 och 21.

Datum: 2012-04-11

Tid: kl 19.00-21.00

Plats: Falkbergsskolans aula

Väl mött. 

Styrelsen 

Tullingepartiet 

 

Kontaktperson: 

Carl Widercrantz 

Politisk sekreterare Tullingepartiet

08-530 615 37

carl.widercrantz@tullingepartiet.se


Hoppa till verktygsfältet