Fasadrenovering avvek mot budget med 69 %

2019-01-10

För ett antal år sedan beslutade Botkyrka kommun om en fasadrenovering av Tullinge gymnasium. Kommunens entreprenör utförde arbetet undermåligt vilket gjorde att putsen föll av kort efter slutbesiktningen.  Den ekonomiska avvikelsen mot budget blev 69 %, motsvarande 4 134 852 kronor.

Nu vill kommunen slutredovisa projekt utan ersättning från entreprenören. Tullingepartiet har istället, med stöd i oppositionen, krävt att ärendet återremitteras. Tullingepartiet undrar hur entreprenaden kunde bli godkänd vid slutbesiktningen när putsen föll av kort därefter? Vi kräver att kommunens jurist slutför en utredning om hur ärendet kan drivas vidare så att kommunen får tillbaka pengarna innan en slutredovisning godkänns. 

Tullinge gymnasium