Flerårsplan 2012-2015

2011-09-16

Nu finns det möjlighet att via hemsidan ta del av Tullingepartiets kommentarer till majoritetens flerårsplan 2012-2015. Yttrandet beskriver vår politiska inriktning och våra tankar om en framtida Tullinge kommun.

För oss är det viktigt att kommuner prioriterar de frågor som direkt berör den lokala medborgaren t.ex. skola, barnomsorg/äldreomsorg, hälso- och miljöskydd, renhållning och avfallshantering, gator och vägar, vatten och avlopp, plan- och byggfrågor osv.

Den utveckling vi ser i dagens Botkyrka, med en hög skuldsättning och skenande räntor är inte en hållbar utveckling. Fokus borde snarare vara på ett system som klarar förändringar över tiden, med förståelse för människors olika önskningar. Vår inriktning bygger på en lägre upplåningsvolym och mer satsningar på kommunal kärnverksamhet.

Ladda ned vårt yttrande här: Flerårsplan 2012-2015