Utskick av folder till alla hushåll i Tullinge

2011-09-13

I början av september 2011 skickades en folder som på ett konkret sätt visualiserar hur Tullinge kommun skulle kunna att se ut.

Foldern distribuerades till samtliga hushåll i Tullinge. Förutom en karta innehåller foldern en faktaruta och en sammanfattning av Tullinge som egen kommun. Totalt är det en framsida, två sidor med karta (inklusive faktaruta) samt en sida med text.

Budskapet är tydligt – Tullinge kommer med sin storlek, geografi och ekonomi att klara sig bra som egen kommun. Responsen från Tullingeborna har varit positiv. Förutom många samtal med mycket beröm  har även tillströmningen av ny medlemmar varit god.

Ladda ned foldern här: Folder med karta och kortfakta