Förslag till valsedel för Tullingepartiet i kommunalvalet 2014

2014-03-19

Provvalet är medlemmarnas omröstning om vilka de anser ska stå på listan till kommunalvalet i september 2014. Valberedningen har utifrån bland annat provvalsresultatet tagit fram ett förslag till valsdel. Observera att listan fastställs slutgiltigt på årsmötet torsdagen den 20 mars.

Klicka här för att ta del av förslaget till valsedel.

Ni som står med på listan bör kontrollera att era uppgifter är korrekta. Kontakta Klas Bovin från valberedningen om ni hittar något fel eller har frågor: klas.bovin@tullingepartiet.se eller 070 772 85 40.


Hoppa till verktygsfältet