Gör din röst hörd!

2014-03-21

Botkyrka kommun anordnar två träffar angående det s.k. Idéhuset. Tanken är att man skall kunna framföra åsikter om innehållet och verksamheten. Passa på och säg vad du tycker!

Onsdag 26 mars och onsdag 2 april kl. 18-19.30 på Tullinge bibliotek. Begränsat antal deltagare så anmäl dig snarast på Tullinge bibliotek. Det är inga informationsmöten utan samtal där kommunen vill få in tankar och idéer från dem som bor i närområdet om vad de vill ska finnas i idéhuset.

Tullingepartiet vill hellre prioritera en helhetslösning för ett nytt och bättre centrum. Vad vill du?

Det kommer även att anordnas ett informationsmöte i Falkbergsskolan måndagen den 31 mars klockan 18:30.

Dessutom pågår det ett arbete med att ta fram en detaljplan för att kunna bygga idéhuset i enlighet med det vinnande förslaget från en arkitekttävling, samt att rusta upp området närmast i söder till ett torg/mötesplats med angöring och parkering. Förslaget finns tillgängligt mellan den 13 mars och 25 april på plan 7 i kommunalhuset i Tumba, på Tullinge bibliotek och på botkyrka.se. Skicka dina synpunkter till: plan@botkyrka.se senast 25 april 2014.

Sakägare som under samrådstiden eller granskningstiden framför skriftliga synpunkter som inte blir tillgodosedda har rätt att senare överklaga beslutet om att anta detaljplanen.