Frågor angående cykelgaraget vid Tullinge station

2023-02-27

Under 2022 invigdes det första cykelparkeringsgaraget i Tullinge. Garaget är lokaliserat i anslutning till Tullinge station. Tullingepartiet ifrågasätter kostnaden för cykelparkeringen i förhållande till hur få som använder den.

Nils-Bertil Carlson Estrada (TUP) ställer följande frågor till samhällsbyggnadsnämndens ordförande, Gabriel Melki (S):

1, Vad är den totala kostanden för cykelgaraget i Tullinge?

2, Är cykelgaraget i Tullinge kommunens dyraste cykelparkering någonsin?

3, Vad är kostanden per cykelplats i garaget?

4, Hur många platser har stått tomma i garaget sedan invigningen?

5, Vilken är den beräknade uthyrningsgraden samt årliga intäkten?

6, Vilken behovsanalys gjordes innan garaget byggdes?

Cykelgaraget vid Tullinge station gapar tomt