På besök hos Lidingöpartiet

2023-02-22

Att träffa politiker från andra lokala partier i Stockholmsområdet för att utbyta erfarenheter är både intressant och lärorikt. Nu har några av oss som sitter i Kommunfullmäktige för Tullingepartiet varit på Lidingö och gjort ett studiebesök hos Lidingöpartiet. Detta lokala, borgerliga parti fick 17% av Lidingöbornas röster i senaste kommunalvalet. Tullingepartiet, som ju är ett lokalt, obundet parti med väjare från vänster till höger, har trots att vi tillhör Botkyrka (än så länge) en hel del gemensamt med Lidingöpartiet.

Inför valet 2022 sonderade vi vilka lokala partier som hade inflytande på politiken i sina respektive kommuner. Ett parti som stack ut var Lidingöpartiet. De har suttit vid styret sedan 2014 genom att ingå i koalition med M , C och KD. Under innevarande mandatperiod sitter de i en koalition tillsammans med M och med passivt stöd från SD. Till skillnad från Botkyrka där S är det absolut största partiet, är M på motsvarande sätt det absolut största på Lidingö.

Om man jämför Tullingepartiet med Lidingöpartiet finns en stor skillnad. Tullingepartiet har 98% av sina väljare i kommundelen Tullinge och ca 44% av rösterna i Tullinge medan Lidingöpartiet har har sin väljarbas på hela Lidingö och sammantaget 17% av väljarna.

Precis som Tullingepartiet värnar Lidingöpartiet om sitt områdes unika karaktär, dess “gröna ytor”, biologiska mångfald, småskalighet och låg bebyggelse. På Lidingö bor man och trivs, och det är ju så vi också vill ha det i Tullinge. Vi har alltså har en hel del gemensamt med Lidingöpartiet vad gäller hur vi vill se att vår kommundel/kommun utvecklas, och ser fram emot träffar där vi kan utbyta tankar och erfarenheter.