Frågor angående vägarbetet mellan Tumba och Tullinge

2019-12-19

Bygget av en ny gång- och cykelväg längs med väg 226 Huddingevägen, mellan Skyttbrink och Tullinge station har varit rörigt och dragit ut på tiden. Tullingepartiets Margareta Zethraeus ställer därför ett antal frågor till Samhällsbyggnadsnämndens ordförande, Gabriel Melki (S).

Eftersom att sträckan är hårt belastad har det uppstått långa köer och mycket frustration för både trafikanter och gående. Under vissa perioder har det inte funnits någon trottoar att gå på. Mest utsatt har kantpartiet vid Tullingesjön varit. Eftersom att trafiken har reglerats med trafikljus så har det inte funnits något uppehåll med biltrafik från båda hållen.

Flera gående har valt att gå utanför räcket mot sjön för att ta sig fram utan att riskera sitt liv bland bilarna. Eftersom att det är en brant ner mot sjön så har den vägen inte varit riskfri.

Margareta Zethraeus ställer därför följande frågor till Samhällsbyggnadsnämndens ordförande:

1, På vilket sätt har Botkyrka kommun samverkat med Trafikverket vid vägbygget mellan Tullinge och Tumba?

2, Vilken kontakt har Botkyrka kommun haft med Trafikverket i genomförandet av projekt?

3, Hur stora har kommunens möjligheter att påverka projektet varit?

4, Vilket ansvar har Botkyrka kommun för projektet, t ex gällande hur trafiken för gående har fungerat?

5, Hur stor del av projektet har kommunen delfinansierat?

Bilkö på Huddingevägen