Tullinge ska förbli ett öppet och tryggt samhälle

2020-01-24

Mitt i Botkyrka Salem publicerade en anonym insändare med rubriken: “Tullinge – ett
 blivande grind
samhälle?”. 

Tullingepartiet svarar följande: Vi i Tullingepartiet vill att Tullinge ska förbli ett öppet och tryggt samhälle att bo och leva i! Vi vill värna om Tullinge för att vi som bor här ska trivas och få vår vardag att fungera. Men vi vill inte att Tullinge ska bli ett ”grindsamhälle” och därför är vi måna om att Tullinge inte utvecklas till ytterligare ett utsatt område för det finns redan för många sådana i Botkyrka.

/Anders Thorén, Staffan Teste och Carl Widercrantz Tullingepartiet