Frågor till vård- och omsorgsnämndens ordförande Gabriel Melki (S)

2013-01-17

I det senaste numret av tidningen Södra Sidan beskrivs hemtjänsten i Botkyrka. I Stockholm och Huddinge kan de äldre välja mellan olika hemtjänstbolag, men inte i Botkyrka. Där finns också ett ganska stort missnöje med kvalitén. Den kommunala hemtjänsten i Botkyrka hör till de dyraste i länet. Ändå är många missnöjda, visar kommunens egna siffror. Anhöriga och pensionärer berättar om dålig organisation, personal som saknar utbildning och gamla som inte vågar säga till när det inte fungerar. Läs hela artikeln genom att klicka här.

Tyvärr har vård- och omsorgen i Botkyrka präglats av höga underskott och bristande effektivitet. En av förklaringarna är att budgetarbete och schemaläggningsprocesser inte har fungerat på ett tillfredställande sätt. Vård- och omsorgsförvaltningen har därför gett i uppdrag till upphandlingsenheten att tillsammans med dem upphandla konsult/projektledare för hela schemaläggningsprocessen. Bland annat fick PWC ett uppdrag att göra förvaltningens budget för år 2011, dessutom i strid mot lagen om offentlig upphandling. Mot bakgrund av den situationen har Tullingepartiet skrivit till vård- och omsorgsnämndens ordförande Gabriel Melki (S).

Ofta anges resurs- och kompetensförstärkning som anledning till att man anlitar konsulter. Och många gånger bidrar konsulter till ett mervärde i planeringen. Men Tullingepartiet anser att den schemaläggningsprocess som beskrivs ovan bör kunna utföras av chefer på högre nivå. Dessutom tror vi att många tjänstemän blir tvungna att lägga tid och energi på att servera uppgifter till konsulterna. Men det är fortfarande kommunen som bär det slutgilltiga ansvaret.

Varken Huddinge eller Salem använder konsulter för detta ändamål. I Salem är det enhetscheferna som är ansvariga för schemat och de försöker att engagera sina anställda i detta arbete när det är möjligt.

Med hänvisning till ovan har vi ställt följande frågor till vård- och omsorgsnämndens ordförande:

1, Är det nödvändigt att Botkyrka upphandlar konsulter för den här typen av schemaläggningsprocess? 

2, Anser du att detta är en bra användning av Botkyrkabornas skattepengar?

3, Tror du att det kan finnas negativa konsekvenser av konsultmedverkan i planeringen?

4, Vad blir kommunens roll när allt mer av arbetet läggs på konsulter?