Pressmeddelande – Oenighet om valsedlar i Botkyrka

2013-01-21

Den 24 januari fattar Botkyrkas kommunfullmäktige beslut om folkomröstning i kommundelningsfrågan. Den föreslagna frågekonstruktionen innehåller dock värdeladdade ord. Tullingepartiet har därför krävt att ärendet återremitteras vilket ger valnämnden möjlighet att säkerställa en frågeformulering som är objektiv och opartisk. 

För ytterligare information, vänligen kontakta Carl Widercrantz, politisk sekreterare Tullingepartiet,
 telefon: 530 615 37 eller per e-post: carl.widercrantz@tullingepartiet.se

Läs hela pressmeddelandet genom att klicka här.

Läs Tullingepartiets yrkande här.