Glöm inte att lämna synpunkter

2014-11-14

Ett förslag till detaljplan för idéhuset i Tullinge centrum finns utställt för granskning i kommunalhuset i Tumba, plan 2 fram till 30 november 2014. Förslaget finns också tillgängligt på biblioteket och medborgarkontoret i Tullinge. Det går även att ta del av handlingarna genom att klicka här.  

Skicka dina synpunkter till:

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Botkyrka kommun

147 85 Tumba

eller e-posta plan@botkyrka.se senast 30 november. Sakägare som under samrådstiden eller granskningstiden framför skriftliga synpunkter som inte blir tillgodosedda har rätt att senare överklaga beslutet om att anta detaljplanen. Det kan vara fördelaktigt att skriva sina synpunkter på ett korrekt, sakligt och formellt sätt.