Bostäder i Hamra grustag

2014-11-11

Vid kommunstyrelsens senaste möte debatterades Tullingepartiets motion om att bygga bostäder i Hamra grustag. Bebyggelse i grustaget skulle bland annat ge bostäder med sjöutsikt och närhet till gröna områden för lek, motion och avkoppling. Det skulle bli en trivsam miljö med närhet till bra kollektivtrafik. Men tyvärr beslutade kommunstyrelsen att avslå motionen.  

Klicka här för att läsa Tullingepartiets motion och kommunstyrelsens beslut.

Från Tullingepartiets sida vill vi påpeka att motionen lades innan kommunens översiktsplan var fastställd. Vidare borde mark som redan är tagen i anspråk prioriteras framför att exploatera ny mark. Den insekt som tjänsteskrivelsen hänvisar till är en s.k. bibagge som lever i sandtag, den torde således bli minst lika störd om man fyller igen området med sprängsten och lera. Eftersom marken fram till idag inte har kunnat användas som ett “grönt aktivitetsrum”, är det att föredra att använda denna mark, i stället för att förstöra mark som idag används som grönområde. Man behöver inte utgå ifrån att Botkyrka skall bekosta exploatering av området. Det kan mycket väl göras av kommersiella intressenter, varav De Laval är en.

Tullingepartiet har all respekt för att den politiska ledningen har en annan syn på frågan än vi, men vi ser det som oerhört olyckligt om man genomför ett återställande som omöjliggör ett bebyggande i framtiden. Dessutom vet vi att De Laval som äger marken har haft funderingar på att bygga bostäder sydväst om grustäkten. Och i ett dokument som NCC skickat till Botkyrka kommun nämns idéer som boulebanor, kälkbackar och skid- och skatingbanor. Frågan är om upplevelsesatsningar bör gå före nya bostäder?

Tullingepartiet vill bygga bostäder i Hamra grustag på ett sådant sätt att vattentäkten inte äventyras. Det bör gå att genomföra mot bakgrund av att man har kunnat tillåta brädgård och rörfirma samt lastbilar och andra dieseldrivna arbetsfordon som har fått köra där under alla år. Idag finns väl etablerad teknik för att säkerställa att den vattentäkt som ligger i området inte utsätts för påverkan, i alla fall inte mer än om ett skidstadion skulle förläggas här, något som på allvar verkar finnas i Upplev Botkyrka AB:s planer enligt den redogörelse som VD:n lämnade vid förra Kommunstyrelsen.

Vi är övertygade om att det går att bygga nya bostäder och samtidigt värna om vattentäkten. Ungefär som när det byggs nya lägenheter i olika grustag på Ekerö. Därför kommer Tullingepartiet, vid nästa sammantärde med kommunfullmäktige, att argumentera för att Botkyrka ska utreda frågan mer noggrant, gärna med hjälp av andra aktörer som t.ex. länsstyrelsen.