Goda ord om Tullingepartiet

2011-06-09

Tullingepartiet får återigen beröm för sitt agerande i Samhällsbyggnadsnämnden.

I en blogg som handlar om Hågelby går följande att läsa: “Likt tidigare nämndmöten utmärkte sig Tullingepartiet för en föredömligt underbyggd insikt om de värden som står på spel och som ej är tillfyllest behandlade i den rättade planen. Den gröna Bornsjökilen, Hågelbyledens lösning, avsaknad av en ekonomisk helhet med riskbedömning av exploatörens finansiella osäkerhet samt att hela detaljområdet ej redovisats är skäl nog att yrka att planen återremitterades till förnyad handläggning”.

Läs hela inlägget på: https://hagelby.blogg.se/2011/may/samhallsbyggnadsnamnden-har-sammantratt-den-1.html