STOPPA DE NYA P-AVGIFTERNA VID VÅRDCENTRALEN / APOTEKET

2011-06-22

Till: Hemsö Fastighets AB

För en tid sedan infördes nya P-regler vid Vårdcentralen/Apoteket. Nu får man enbart parkera gratis klockan 10.00 – 13.00 (med P-skiva). Övrig tid är det avgift. Reglerna gör gällande att man minst måste betala för en timme. Minsta avgift är  5 kronor.

Vi protesterar mot de nya parkeringsavgifter som fastställts av Hemsö Fastighets AB. Avgifterna motiveras bland annat med att Hemsö vill ha en stor omsättning på bilardå det kommer många besökare till huset och det får man endast med avgifter.

Vi kan inte hitta några hållbara skäl för en sådan förändring och underkänner de skäl som har anförts. Det är väldigt många som drabbas, exempelvis människor som är sjuka och ska besöka doktorn. I grunden handlar det om kommunal service. Parkering är en servicefunktion som skall svara mot de parkeringsbehov som besökande har! Är behovet större att gå på restaurang än att besöka sin läkare?

Tullingepartiet vill få bättre P-platser och tillhörande hantering men lösningen är inte avgifter. Vi är oroade över att det kan bli liknande beslut i framtiden. Vi uttrycker därför vårt starkaste motstånd till den senaste ändringen. Vi har därför idag genomfört en insamling av namnunderskrifter som vi ämnar överräcka till Hemsö Fastighets AB inom kort.

 

Tullingepartiet samlar namnunderskrifter till protestlista mot P-avgifter