Gör stickkontroller av hemtjänstens städning

2015-12-03

Tullingepartiet föreslår att det ska genomföras stickkontroller genom städinspektioner hos hemtjänstens brukare direkt efter genomförd städning.

Det har framkommit stark kritik gällande hemtjänstens städning. Flera personer har vittnat om ingrodd smuts i toalettstolar, smutsiga kök, damm, med mera. Människor som är i behov av hemtjänst hamnar lätt i kläm. Många vågar inte anmäla dålig städning eftersom de är rädda för att klagomålen ska drabba dem själva.

Ett sätt att kvalitetssäkra städningen är att genomföra stickkontroller samt att hålla en nära dialog med brukarna för att vara säker på att städningen lever upp till kraven. Stickkontroller blir objektiva och brukarna riskerar inte att komma i kläm.