PRESSMEDDELANDE: Fullkomligt oacceptabel styrning av Tekniska förvaltningen i Botkyrka!

2015-11-19

Tullingepartiet samt Alliansen i Botkyrka är starkt kritiska mot den politiska majoriteten i Botkyrka (S+V+MP) efter vad vi menar är en historiskt skarp revisionsrapport av kommunens investeringsprocess inklusive lokalförsörjningsprocess. Rapporten visar tydligt att styrningen, informationen, uppföljningen och kontrollen är enligt revisionen; ”oacceptabelt, obegripligt, otillfredsställande, bristfälligt” med mera. Det bedöms ha inverkat menligt på exempelvis kostnaden kring flera fastighetsinvesteringar. Hur mycket av de nästan 2,5 miljarder kronorna som har lagts på investeringar under åren 2009-2014 (enligt kommunens årsredovisningar) har försvunnit i onödan?

– Ansvaret för detta faller tillbaka på majoritetens ansvariga politiker, det är deras skyldighet att se till att det finns rätt kompetenser på förvaltningarna, så att sådant här inte tillåts fortskrida, trots upprepade påpekanden från revisionen säger Anders Thorén (TUP).

– Detta är brister som revisionen har påpekat i 4-5 år, hur mycket har inte dessa flagranta brister kostat skattebetalarna totalt sett under dessa år? Vi befarar, med tanke på vad rapporten visar, att vare sig majoritetens politiker eller tjänstemän ens kan svara på den frågan, fastställer Jimmy Baker (M).

– Oppositionen har i nämnden påpekat dessa brister om och om igen, men ingenting har hänt. Vi befarar också att vi i oppositionen inte har fått tillgång till all information, menar Stefan Dayne (KD), 2:e vice ordförande i Tekniska nämnden.

– I majoritetens flerårsplan slår man sig för bröstet för att man ska investera tre miljarder de kommande åren i bl.a. skolorna. Men hur mycket kommer det egentligen att kosta med tanke på de brister som revisionen så tydligt pekar på, frågar Robert Steffens (C).

– Detta är det mest kraftfulla språk jag har sett revisionen använda under mina 23 år i kommunalpolitiken i Botkyrka, vilket är mycket anmärkningsvärt, säger Lars Johansson (FP).

Klicka här för att ladda ned revisionsrapporten.

Klicka här för att ladda ned den sammanfattande revisionsskrivelsen.