Grannar till nya HVB boendet på Ulvsbergsgården känner sig överkörda av Botkyrka kommun

2016-02-23

Många av grannarna till Ulvsbergsgården har hört av sig till Tullingepartiet, och uttryckt sin frustration över handläggningen av ärendet. Information om det tänkta boendet meddelades via en lapp i brevlådan den 3 februari där man också inbjöds till “öppet hus” veckan därpå. Boendet har öppnats den 22 februari, utan bygglov, vilket är minst sagt anmärkningsvärt. De frågor som grannarna har ställt till kommunen har besvarats sent, svävande eller inte alls.

Nedan en bild som visar angränsande fastigheter i förhållandet till Ulvsbergsgården.

Ulvsbergsgården (markerad) med intilliggande fastigheter på Solvägen

Ulvsbergsgården (markerad) med intilliggande fastigheter på Solvägen

Tullingepartiet har idag den 23 februari lämnat in två skrivelser till Kommunfullmäktige i Botkyrka kommun, där vi ifrågasätter kommunens handläggning.

Den första skrivelsen är en s.k. enkel fråga som berör själva bygglovsprocessen. Den kommer att ställas till Samhällsbyggnadsnämndens ordförande Gabriel Melki, nu på torsdag den 25 februari. Den andra skrivelsen är en s.k. interpellation och ställs till kommunstyrelsens ordförande Ebba Östlin. Här tar vi övergripande upp Botkyrka kommuns ansvar för flyktingmottagande med fokus på medborgarna och demokrati. Den kommer att tas upp vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 31 mars.

Klicka här för att läsa den enkla frågan.

Klicka här för att läsa interpellationen.