På besök med Dialogforum Tullinge hos årskurs 7 på Falkbergsskolan

2016-02-22

Dialogforum Tullinge som består av representanter för de olika partierna ordnar möten med invånarna där dessa får tillfälle att fråga politiker och tjänstemän om aktuella frågor. Nedan redogör Anders Thorén, Tullingepartiets representant, om ett möte med  elever och skolledning på Falkbergsskolan, där Anders f.ö. själv varit elev under början på 60-talet.

Så var det då äntligen dags att få träffa elever och skolledning på Falkbergsskolan, något som de flesta av oss i Dialogforum Tullinge hade sett fram emot med spänning. Först skulle vi få träffa en sjundeklass i deras klassrum, för att sedan tillsammans äta lunch. Efter lunch var ett möte med elevrådet på skolan inplanerat.  Mötet med såväl sjundeklassen som med elevrådet var väldigt stimulerande och en massa intressanta frågor kom upp. Bl.a. togs frågan om mobiltelefoner upp. Mer än varannan elev hade sin telefon liggande på bänken framför sig, något som man kan tycka kan vara distraherande, men på en direkt fråga om förbud, ville man hellre att man skulle kunna ha telefonen i fickan, i stället för på bänken. De flesta eleverna var väldigt positiva till Tullinge och kände sig trygga, utom på natten (!?), vilket ju inte är så konstigt om man är 14 år.  Ingen framförde önskemål om ett kultur/Idéhus vilket ju inte var förvånande. Mötet med sjundeklassen avslutades med att en elev frågade varför inte Tullinge kunde bli egen kommun, när en majoritet av Tullingeborna ville det. Otroligt positivt att redan så unga invånare förstår fördelen med en mindre kommun.

Mötet med elevrådet var minst lika givande, och inte heller här kom någon fråga om Idéhuset upp.  Däremot diskuterades behovet av renovering / ombyggnation livligt. Att det finns ett behov av renovering blev väldigt tydligt redan vi ankomsten, då man passerar förbi ruttnande fönster på vägen från parkeringen till entrén. Även i klassrummet var behovet av renovering tydligt, inte minst p.g.a. den undermåliga ventilationen. Jag själv har dock en uppfattning om att man med relativt små medel skulle kunna få till en betydligt fräschare skola, en uppfattning som inte verkade delas av skolledningen.

En annan intressant fråga som togs upp var hur introduceringen av nyanlända som “bussas” från övriga Botkyrka fungerar. Överlag fick vi ett mycket positivt intryck och strategin att begränsa antal nyanlända (dvs utan några svenskkunskaper) till  mellan 15 och 20 elever / läsår, verkar var ett framgångsrecept. Stort heder till skolledningen.

På besök med Dialogforum Tullinge hos årskurs 7 på Falkbergsskolan den 22 februari 2016

På besök med Dialogforum Tullinge hos årskurs 7 på Falkbergsskolan den 22 februari 2016