Här är det bäst att bo 2013

2013-05-18

Den politiskt oberoende tidskriften Fokus gör, med hjälp av tillgänglig statistik och mätningar, en årlig ranking av Sveriges kommuner. För åttonde året i rad har Fokus rankat alla Sveriges 290 kommuner. I undersökningen har allt från skattesatser till företagsklimat granskats. 1 är bäst och 290 är sämst. Botkyrka har i år gått från plats 240 till plats 243. 

Resultatet kommer inte som någon överraskning eftersom att Botkyrka är en kommun med betydande ekonomiska problem vilket avspeglas i att den ekonomiska situationen är väsentligt sämre än den varit de senaste åren. Som konsekvens innebär det bland annat att skolans förutsättningar försämras.

Botkyrkas skolor har kostnader och personaltäthet som redan idag ligger under riksnittet. De effektiviseringar man tvingas genomföra med nuvarande förslag till budget minskar kommunens förutsättningar till att behålla nuvarande personaltäthet samt att hålla konkurrenskraftiga lönenivåer. Utbyggnads och renoveringsbehov förstärker denna negativa utveckling. Botkyrka har samtidigt varit en av de kommuner i Sverige som de senaste åren satsat mest på kultur och fritid per invånare.

Skattepengar ska används där de behövs mest. Besparingar inom utbildning får på lång sikt sannolikt en mer negativ effekt än begränsningar i kommunens kulturella utbud. Tullingepartiet anser därför att kommunen i högre grad bör prioritera skolorna, förskolorna och äldreomsorgen. Kommunens organisation måste ses över så att de kommunala resurserna i första hand kan användas till de mest angelägna verksamheterna. Dit hör inte en skidtunnel, ett idéhus eller en nöjespark.

Läs Fokus undersökning genom att klicka här.