I Tullinge behövs ingen skattehöjning!

2012-11-27

 

Ogrundade uttalanden om skattehöjning

I Tullinge kommun behövs ingen skattehöjning!

Det har i olika sammanhang antytts, att en avknoppning av Tullinge från Botkyrka kommun skulle innebära  att skatten skulle behöva höjas med en krona i Tullinge. Låt oss en gång för alla slå fast att så kommer inte att ske!

Den delningsutredning som Kommunstyrelsen i Botkyrka beställde och som publicerades i oktober 2011 ger inget stöd för en skattehöjning. Detta har även verifierats av utredaren själv, Björn Sundström på SKL (Sveriges Kommuner och Landsting).

Om den påstådda skattehöjningen säger Björn Sundström själv så här till vår politiska sekreterare:

Läste igenom utredningen. Inte någonstans talas det om en skattehöjning på 1 krona. Min beräkning visar att båda kommundelarna får plusresultat vid en eventuell delning.”

Delningsutredningen har gjort en beräkning av kostnaderna för Tullinge kommun och Nya Botkyrka. Den största delen av kostnaderna (vård och skola) är beräknade enligt en kommunal kostnadsfördelningsmodell. Detta är en teoretisk utgångspunkt som innebär vissa begränsningar. Den ger ingen exakt fördelning av de verkliga kostnaderna. För i verkligheten kommer vi ha en lägre kostnader än som framgår av utredningen för bl a skolan – en av de största utgiftsposterna – vilket gör stor skillnad för ekonomin i Tullinge.

Vilken skattesats en kommun har beror mer på på den politiska viljan än på kostnader och intäkter!

Tullinge kommun kommer inte att satsa på spektakulära projekt för att ”sätta kommunen på kartan”. Vi kommer (om Tullingepartiet har inflytande) satsa på kommunens kärnområden:

  • Vård

  • Skola

  • Omsorg

  • Se till att underhåll av fastigheter och vägar samt annan infrastruktur får nödvändiga resurser så att de inte förfaller och därmed bidrar till ökade kostnader och kapitalförstöring

Dessutom vill vi:

  • säkerställa att Tullinges vackra miljö bibehålls, bl a genom en aktiv bygglovsprocess

  • aktivt stödja föreningslivet för flickor och pojkar

Detta tillsammans med det faktum att de flesta Tullingebor har arbete och god utbildning och därmed är anställningsbara borgar för att vi kan välja att höja den upplevda kvaliteten i ovan nämnda kärnområden, alternativt sänka skatten till tex. Huddinges nivå. Det får väljarna avgöra.

 

Anders Thorén, Gruppledare i Kommunfullmäktige för Tullingepartiet

Ovanstående insändare publicerades i Mitt I den 27 november 2012. Originalet hittar du här from den 28 november.