Inrätta ett lokalt larmnummer i Botkyrka

2017-01-30

Växande avstånd mellan polis och medborgare är ett stort problem. Ofta läser vi svarta rubriker om stölder, skadegörelse och annan kriminalitet. Många kommuninvånare upplever en otrygghet eftersom det är svårt att anmäla brott på ett snabbt sätt. Till polisens gemensamma nummer 114 14 för icke-akuta ärenden är det inte ovanligt att man får vänta i lång telefonkö. Därför skapas inte den tillit som är nödvändig för ett tryggt samhälle.

Anledningen till de långa svarstiderna kan vara många, t.ex. polisens organisation, resursbrist eller felprioriteringar. Men trots att problematiken i först hand är nationell finns det lokala lösningar. Vi kan själva ta tag i saken för att förbättra tryggheten för våra kommuninvånare.

Vi i Tullingepartiet vill förstärka det lokala trygghetsarbetet genom att inrätta en lokal organisation, som till skillnad från operatörerna på 114 14 har lokalkännedom om vår kommun. På så sätt uppnås betydande fördelar, som i sin tur påverkar tryggheten för invånarna på ett positivt sätt.

Kommuninvånare ska kunna ringa och rapportera oroliga eller otrygga situationer direkt till ett lokalt larmnummer. Målsättningen bör vara att besvara alla samtal inom två minuter, samt att de tre vanligaste språken förutom svenska kan hanteras. Den lokala organisationen ska ha en direkt koppling till länskommunikationscentralen. Vid behov larmas polis/vaktbolag eller fältarbetare inom socialtjänsten som kan bidra till ökad trygghet

Klicka här för att läsa hela motionen.