Nya kvastar sopar bäst?

2017-01-27

Tullingepartiet har sedan 2010 drivit frågan om en bättre pendeltågsstation, bl.a. genom att utöka med ytterligare en uppgång i perrongens östra ände. Även (S) har drivit frågan, så det tycks finnas en stor uppslutning kring detta, i Tullinge och Botkyrka. Dessvärre har de löften som alltid ställs ut inför valen, inte infriats (som vanligt). Tullinge som fick sin nuvarande station 1969 har sedan dess vuxit kraftigt, och antal invånare uppgår snart till 20 000, vilket är nästan tre gånger så många som 1969. Trots detta är det samma station som används. Några stationer österut (närmare Stockholm) ligger Stuvsta, den stationen stod klar i sitt nuvarande skick 1986.

From den 11 december 2016 är det MTR som har ansvaret för pendeltågstrafiken i Stockholms Läns Landsting (SLL).

Att ansvariga inom SLL och Trafikverket inte kommit till skott med det som utlovats är ett svek mot alla Tullingebor som i sin vardag tvingas trängas och frysa i Tullinges underdimensionerade vänthall, för att inte tala om de ungdomar som mot bättre vetande och fara för sig eget liv genar över spåren för att ta sig till perrongens östra ände.

Att få tillgång till en pendeltågsstation med samma utrymme och faciliteter som den i Stuvsta känns som en önskedröm, men rimligtvis ser den nya ledningen inom MTR samma brister som vi.

I går den 26 januari 2017, träffade representanter för Tullingepartiet Åsa Sandström från MTR för att informera om vår “kamp” för en bättre och tryggare pendeltågsstation. Åsa som är ansvarig för alla pendeltågsstationer inom Stockholms Län, tvekade inte att komma ut och träffas oss på plats, något som var mycket positivt. Vi hoppas och tror att MTR uppfattar situationen på samma sätt som vi i Tullingepartiet, och hjälper oss att påverka de politiker som är ansvariga.