Justitieministern och rikspolischefen på besök i Tullinge

2024-02-01

Onsdag den 31 januari välkomnade vi justitieminister Gunnar Strömmer och rikspolischef Petra Lundh till Rikstens skola i Tullinge.
Bland annat diskuterades kommunens trygghets- och brottsförebyggandearbete tillsammans med lokalpoliser och personal från Rikstens skola.
Efter samtalen åt hela sällskapet lunch i skolans matsal och fick då nyfikna frågor från skolans elever.
Från Botkyrkas bästa deltog:
Carl Widercrantz (TUP), ordförande i Socialnämnden
Stina Lundgren (M), kommunstyrelsens ordförande
Willy Viitala (M), ordförande i Utbildningsnämnden
Camilla Eriksson (C), ordförande i Miljö- och hälsoskyddsnämnden