Tullingepartiets årsmöte 2024 på biograf Sländan

2024-03-17

Den 13 mars 2024 var det dags för Tullingepartiets årsmöte. Precis som föregående år ägde det rum på Biograf Sländan i Riksten. En utmärkt lokal med bekväma sittplatser.

Till ordförande för mötet valdes Rolf Kenmo, som hjälpte oss med den äran som vanligt.  Det formella årsmötet förlöpte smärtfritt och valberedningens förslag godkändes.  Alla handlingar inkl. valberedningens förslag kan hittas här. Medlemsavgiften för 2024 bestämdes till 100:-. Fakturan skickas via mail till alla medlemmar under mars månad.

Till mötet hade vi bjudit in Mats Pertoft, för att berätta lite om kommundelsnämnder. Mats är ordförande i Hölö-Mörkö kommundelsnämnd i Södertälje kommun, och har mer än 30-års erfarenhet av politik på riks- och kommunal nivå. Vi hoppas och tror att Mats kan vara till hjälp och stöd inför införandet av en kommundelsnämnd  i Tullinge 2025.