Kommunens årsredovisning visar demokratiunderskott

2019-04-14

Av Botkyrkas årsredovisning framgår att endast 35 % av kommuninvånarna upplever att de kan vara med och påverka i kommunala frågor som intresserar dem. Resultatet är lågt i samtliga kommundelar.

Indexklassificeringen i kommunens årsredovisning/medborgarundersökning är följande:

0 –49= Mycket lågt

50 –59= Lågt

60 –69= Godkänt

70 –79= Högt

80 –= Mycket högt

Tullinge har backat från ett mycket lågt resultat 2017 (index 44) till ett ännu lägre resultat 2018 (index 36). Statistiken visar att det finns ett stort demokratiunderskott och ett lågt förtroende för politiken i Botkyrka kommun.

Dessutom är det allvarligt att Botkyrka inte når målet gällande hur många invånare som ska vara nöjda med bemötandet från kommunens anställda. Det tar längre tid än tidigare år att få tag på någon via kommunens huvudnummer och få svar på e-post. Nackdelarna med en stor kommun och tung byråkrati är påtagliga.

Vi i Tullingepartiet har svårt att se hur dialogkommissionen och andra demokratiexperiment ska kunna öka närdemokratin. Det krävs större reformer för att komma till rätta med problemen. Kommundelning är ett förslag som skulle göra skillnad på riktigt!