Långsam hantering i stora Botkyrka

2019-04-12

Av kommunallagen 5 kap, 35 § framgår att en motion eller ett medborgarförslag ska om möjligt beredas på sådant sätt att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att motionen eller medborgarförslaget väcktes. Men i Botkyrka noterar vi att det äldsta obehandlade medborgarförslaget är från 2013 och den äldsta obehandlade motionen från 2012.

Det är illa ur flera perspektiv när motioner och medborgarförslag blir liggande i flera år utan att behandlas. För det första reduceras möjligheterna för oppositionen att föra fram egna förslag och därmed påverka dagordningen. För det andra riskerar frågor att bli överspelade och inaktuella innan ett ärende har debatterats. Konsekvensen kan bli att färre invånare väljer att engagera sig i sin kommun.

Och det är inte konstigt att hanteringen släpar efter när Botkyrka med sina cirka 92 000 invånare har vuxit till en stor och spretig kommun med en tungrodd administration. Ju större kommun, desto svårare blir kontakten mellan medborgare och politiker.

Vi har studerat flera mindre kommuner med invånare som känner sig sedda och hörda. I kommuner som  t ex Nykvarn och Salem finns inte samma problematik – där är hanteringen betydligt snabbare. Mindre kommuner ger bättre samspel mellan politiker och medborgare. Tullinge som egen kommun skulle bidra till ökad närdemokrati.